مارتادلا 40%


---------------
-------------
1 ماه
-------------------- 250 گرم
انرژی 131 کیلو کالری
قند 0.27 گرم
چربی 10 گرم
نمک 0.5 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0.07 گرم
کم متوسط زیاد