درخواست نمایندگی

با تمرکز بر ارائه ارزش برتر به ذینفعان، تمامی تلاش خود را در جهت ایجاد و حفظ مبادلات مطلوب با بازارهای هدف به کار خواهیم بست تا مورد احترام و وثوق ذینفعان وحتی رقبایمان باشیم. امروزه از تولید کننده تا مصرف کننده در فرایندی برد، برد، برد قرار دارند
لطفا:
۱.فرم را دانلود کنید
۲. مشخصات مربوطه را تکمیل فرمایید.
۳.روزمه شخصی و گواهی نامه های خود را به همراه فایل فرم به صورت یک فایل زیپ آپلود نمایید
دانلود فرم درخواست نمایندگی