استخدام

همیشه در جستجوی بهترین افرادبا افکار منضبط و عملکرد منضبط هستیم.:
لطفا:
۱. فرم را دانلود کنید
۲. مشخصات مربوطه را کامل کنید
۳. رزومه شخصی و گواهی نامه های خود را به همراه فایل فرم به صورت یک فایل زیپ آپلود نمیایید.
دانلود فرم استخدام