کالباس خشک 60%


----------------
-----------
1 ماه
---------------- 250 گرم
انرژی 106 کیلو کالری
قند 0.09 گرم
چربی 7.45 گرم
نمک 0.5 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0.1 گرم
کم متوسط زیاد