فیله مرغ سوخاری


گوشت مرغ 90 درصد، روغن سرخ کردنی، تخم مرغ، نشاسته گندم، پودر سوخاری، نمک تصفیه شده خوراکی، فلفل سفید
12 عدد
6 ماه
هر عدد فیله مرغ سوخاری (65 گرم) no value
انرژی no value
قند no value
چربی 5.47 گرم
نمک 0.72 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0.07 گرم
کم متوسط زیاد