دانلود منو

مرغ اضافه

23٬000 ‎تومان

خوراک کباب برگ

82٬000 ‎تومان

خوراک جوجه

37٬000 ‎تومان

خوراک کوبیده

40٬000 ‎تومان

خوراک نگینی

36٬000 ‎تومان

خوراک مرغ

38٬000 ‎تومان

خوراک گوشت

68٬000 ‎تومان

خوراک شنیسل

31٬000 ‎تومان

کتلت گوشت 10عددی

44٬000 ‎تومان

آش جو

8٬000 ‎تومان

سوپ جو

8٬000 ‎تومان

بیف استراگانف

57٬000 ‎تومان