دانلود منو

چلو کباب سلطانی

105٬000 ‎تومان

چلو کباب برگ ته چینی

94٬000 ‎تومان

چلو کباب برگ

89٬000 ‎تومان

چلو کباب نگینی

43٬000 ‎تومان

چلو کباب لقمه

40٬000 ‎تومان

چلو جوجه کباب

42٬000 ‎تومان

ته چین مخصوص با مرغ

41٬000 ‎تومان

برنج ته چینی

23٬500 ‎تومان