دانلود منو

کباب لقمه اضافه

25٬000 ‎تومان

کباب برگ اضافه

74٬000 ‎تومان

جوجه ران اضافه

27٬500 ‎تومان

کباب نگینی اضافه

28٬000 ‎تومان

آلبالو پلو با مرغ

52٬000 ‎تومان

شیرین پلو با مرغ

43٬000 ‎تومان

چلو مرغ ته چینی

43٬000 ‎تومان

زرشک پلو با مرغ

43٬000 ‎تومان

چلو مرغ

38٬000 ‎تومان