دانلود منو

شیرین پلو با گوشت

76٬000 ‎تومان

باقالی پلو ساده

21٬000 ‎تومان

چلو ساده ته چینی

24٬000 ‎تومان

چلو ساده

15٬000 ‎تومان

آلبالو پلو ساده

27٬000 ‎تومان

شیرین پلو ساده

20٬000 ‎تومان

زرشک پلو ساده

19٬000 ‎تومان

گوشت اضافه

61٬000 ‎تومان