دانلود منو

خورش کرفس

23٬000 ‎تومان

خورش قیمه سیب زمینی

23٬000 ‎تومان

خورش قیمه بادنجان

25٬000 ‎تومان

چلو گوشت

76٬000 ‎تومان

باقالی پلو با گوشت

82٬000 ‎تومان

باقالی با مرغ

44٬000 ‎تومان

آلبالو پلو با گوشت

87٬000 ‎تومان