دانلود منو

چلو کباب سلطانی

80٬000 ‎تومان

چلو کباب برگ ته چینی

72٬000 ‎تومان

چلو کباب برگ

67٬000 ‎تومان

چلو کباب نگینی

34٬000 ‎تومان

چلو کباب لقمه

33٬000 ‎تومان

چلو جوجه کباب

32٬000 ‎تومان

ته چین مخصوص با مرغ

30٬000 ‎تومان

برنج ته چینی

22٬000 ‎تومان