شماره های تماس

  • ۰۹۱۲۹۵۸۰۵۸۵
  • ۰۹۱۲۹۶۴۳۴۷۵
  • ۰۲۱-۳۸۹۲۶۴۵۰

ایمیل

  • e.ghasemi@farsifood.com