کالباس مرغ 60%


گوشت مرغ 60%، روغن نباتی مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن خوراکی گندم، ادویه (فلفل سفید و جوزهندی)، نمک تصفیه خوراکی، تنظیم کننده PH (پلی فسفات سدیم)، آنتی اکسیدان (اسید آسکوربیک)، نگهدارنده مجاز خوراکی (نیتریت سدیم 0/01%)، آب و یخ
20 عدد
1ماه
یک پنجم بسته کالباس 60% گوشت مرغ (50 گرم) 250 گرم
انرژی 106 کیلو کالری
قند 0.09 گرم
چربی 7.45 گرم
نمک 0.5 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0.1 گرم
کم متوسط زیاد