برگر مرغ 90% خانگی


گوشت مرغ 90 درصد، پیاز، نمک تصفیه شده خوراکی، فلفل سفید
12 عدد
6 ماه
یک عدد مرغ برگر (125 گرم) no value
انرژی no value
قند no value
چربی 13.34 گرم
نمک 1.45 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0.15 گرم
کم متوسط زیاد